litewscy polacy

Litewscy Polacy bronią życia

Litwa może stać się czwartym europejskim państwem, po Polsce, Irlandii i Malcie, w którym dochodzi do zaostrzenia ustawodawstwa aborcyjnego. Inicjatorem zmian w litewskim prawie, które dotąd dopuszczało aborcję na żądanie do 12 tygodnia ciąży, była polska partia w Sejmie, współrządząca Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, AWPL. Projekt zgłoszony przez Polaków poparli konserwatyści i pojedynczy deputowani z innych ugrupowań. Przeciwko byli liberałowie.

„Nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja Sejmu w sprawie zakazu aborcji, ale wszczęcie dyskusji na ten temat już jest sukcesem” – powiedział PAP poseł AWPL Zbigniew Jedziński, który przedstawił projekt ustawy w parlamencie. Projekt poparło 46 posłów, przeciwko było 19, a 25 wstrzymało się od głosu. Obecnie dokument będzie omawiany w sejmowych komisjach praw człowieka, ochrony zdrowia, a także prawa i praworządności. Pod obrady Sejmu ponownie ma trafić jesienią.

Projekt zgłoszony przez AWPL (której głównym liderem jest niezmiennie Waldemar Tomaszewski) ustala ogólną zasadę ochrony ludzkiego życia od poczęcia. Jeśli chodzi o wyjątki od tej zasady, zakłada on jedynie, że aborcję można by przeprowadzić do dwunastego tygodnia – wyłącznie w przypadku, gdy kobieta padła ofiarą gwałtu. Obecnie na Litwie aborcja jest dozwolona do dwunastego tygodnia bez żadnych zastrzeżeń. Każdego roku na Litwie na aborcję decyduje się około 10 tys. kobiet. Projekt ustawy, który jest praktycznie kopią polskiego prawa antyaborcyjnego, AWPL złożyła w Sejmie już w 2005 roku, a w grudniu 2007 roku przyjęto go nawet w pierwszym czytaniu. Ostatecznie jednak został odrzucony przez ówczesny Sejm.

AWPL, której zasadniczy człon tworzą litewscy Polacy, pozostaje obecnie w parlamentarnej opozycji wobec rządzącego od końcówki 2020 r. koalicyjnego rzadu. Polskie ugrupowanie posiada tylko 3 przedstawicieli w Sejmie. Od lat podkreśla w swoim programie wartości chrześcijańskie. Z partią sympatyzują również inne mniejszości narodowe i część Litwinów. Jeszcze nie tak dawno z jej list do parlamentu startowali także Rosjanie, Białorusini i Tatarzy. AWPL sprzeciwia się również związkom partnerskim i metodzie in vitro. Planuje także zgłoszenie projektu ustawy, która umożliwi wprowadzenie do szkół powszechnego nauczania religii.

Źródło: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej